oprzeć


oprzeć
Oprzeć sprawę o bufet zob. bufet 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • oprzeć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}opierać II {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oprzeć — dk XI, oprę, oprzesz, oprzyj, oparł, oparli, oparty I opierać ndk I, oprzećam, oprzećasz, oprzećają, oprzećaj, oprzećał, oprzećany 1. «przystawić coś do czegoś, przysunąć tak, by dotykało do czegoś, ustawić coś przy czymś albo na czymś, by się… …   Słownik języka polskiego

  • oprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}opierać się{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}sprawa oparła się o bufet {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oprzeć sprawę o bufet — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} załatwić coś, stawiając wódkę osobie, od której zależy odpowiednia decyzja (w formie przekupstwa) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś oparł sprawę o bufet i skończyły się kłopoty z uzyskaniem zezwolenia. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oprzeć się — Sprawa oparła się o bufet zob. bufet 2 …   Słownik frazeologiczny

  • opierać się – oprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utrzymywać pozycję pionową, korzystając z jakiejś podpory, podpórki, oparcia; wspierać się na czymś, o coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opierać się o blat stołu. Oprzeć się na czyimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • opierać — Oprzeć sprawę o bufet zob. bufet 1 …   Słownik frazeologiczny

  • wesprzeć — dk XI, wesprzećprę, wesprzećprzesz, wesprzećprzyj, wsparł, wsparty, wsparłszy wspierać ndk I, wesprzećam, wesprzećasz, wesprzećają, wesprzećaj, wesprzećał, wesprzećany 1. «oprzeć o coś, podtrzymać czymś; dać czemuś podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • opierać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, opieraćam, opieraća, opieraćają, opieraćany {{/stl 8}}– oprać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, opiorę, opierze, opierz, oprany {{/stl 8}}{{stl 7}} dbać o czystość czyichś rzeczy (bielizny, pościeli, odzieży) piorąc …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Потому что во мне есть секс — Запрос «Bo we mnie jest sex» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Bo we mnie jest sex Потому что во мне есть секс Автор слов Иеремия Пшибора, 1961 Композитор Ежи Васовский, 1961 Первое исполнение Веслав Михниковский, 1962 …   Википедия